Profili

Za stolariju kažemo da je kao vanjski element na fasadi „lice“ svake građevine. No mi znamo da se prozor odlikuje optimalnom kombinacijom zvučne i toplinske izolacije te sigurnošću od provale. Sve ovo nudi Vam 5-komorni profil Salamander sistem Brügmann.
Znamo da je svaki prozor samo toliko dobar koliko je dobar materijal iz kojeg je izrađen. PVC prozore Salamander sistema Brügmann odlikuju sve karakteristike vrhunskog materijala. Oni su:

Sistem se zasniva na 40-godišnjem iskustvu u izradi PVC profila. Ispunjava sve aktualne zahtjeve u pogledu kvalitete, tehnike i dizajna. Osim toga sistem je razvijen i za nadolazeće zakonske odredbe vezane za toplinsku zaštitu i svojom modernom konstrukcijom i visokom fleksibilnošću omogućava raznolika riješenja.

Neke tehničke karakteristike su:
- IZO 4+16+4 FLOAT Ug=2,8 W/m2K